Cursus Tachograaf Basis MTCO®

Met de komst van de Europese regelgeving omtrent rij- en rusttijden is ook de tachograafplicht ingevoerd. De maatregel moet zorgen voor meer veiligheid en gezondere arbeidsomstandigheden binnen de Europese Unie. Inmiddels zijn de meeste bussen en vrachtwagens voorzien van een digitaal exemplaar. Voertuigen die echter voor 1 mei 2006 in het verkeer zijn gebracht, kunnen volstaan met een analoge tachograaf. In de Cursus Tachograaf Basis MTCO® leren cursisten de analoge tachograaf te controleren, ijken en verzegelen.

Doel van de training
Elke tachograaf dient eens in de twee jaar door een RDW-erkende werkplaats gekalibreerd te worden. In sommige gevallen is zelfs een tussentijdse ijking verplicht. De Basiscursus Tachograaf MTCO is gericht op het opleiden en certificeren van (werkplaats)medewerkers in het controleren, ijken en verzegelen van analoge tachografen (t/m 1324-tachograaf). Na het behalen van het diploma kunnen cursisten direct doorstromen naar de Cursus Digitale Tachograaf DTCO®.

Algemene informatie
2-daagse cursus voor (werkplaats)medewerkers van transport-, touringcar- en openbaarvervoerbedrijven
Hoofdkantoor Continental Automotive Nederland te Eindhoven
Na het behalen van het examen, ontvangen cursisten een RDW-erkend certificaat
Lunch inbegrepen

Trainingsprogramma
Actuele wet- en regelgeving Arbeidstijdenwet
Rij- en rusttijden volgens het Arbeidstijdenbesluit
Gebruiksregels chauffeurs analoge tachograaf
Invulvoorschriften tachograafschijf
Werking en bediening analoge tachograaf
Kalibreren/ijken universele analoge tachograaf
Verzegelen analoge tachograaf

Kosten
Uw investering voor de compleet verzorgde Cursus Tachograaf Basis MTCO® bedraagt
€365,00 (exclusief B.T.W.). Dit is inclusief examen en het behalen van een erkend RDW-certificaat.

direct       offerte

VDO is onderdeel van de Automotive Group van Continental. Als marktleider op het gebied van tachografen biedt VDO naast de Cursus Tachograaf Basis MTCO® nog meer trainingen en cursussen rondom de tachograaf: